เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมนางจณิตา เทียนชัยมงคล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นางสุพัตรา ลอว์เรนส์ เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ร่วมมอบป้ายโครงการ ” วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา ” แก่นายอำเภอ ทั้ง 13 อำเภอ ณ บริเวณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี/ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน