เลือกหน้า

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับนายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง และ นางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วยคณะกาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ออกเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 1 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 4 ราย ตามโครงการ “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” เพื่อให้กำลังใจผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบถุงยังชีพ ผ้าห่ม และ เงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่งแก่ราษฏร จำนวน 4 ราย ได้แก่
1.นายสม วงค์อ้าย ผู้ยากไร้
2.นางบัว มูลฟอง ผู้ป่วยติดบ้าน
3.นางพิจิตรา ตาบุญ ผู้ป่วยติดเตียง
4. นางไข สุนันทกร ผู้ป่วยติดบ้าน
สำหรับ กิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” เป็นการออกเยี่ยม สอบถามความต้องการของผู้ป่วย พร้อมให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ เพื่อสร้างรอยยิ้ม สร้างกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่