เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับนายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง และ นางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วยคณะกาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ออกเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 1 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 4 ราย ตามโครงการ “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” เพื่อให้กำลังใจผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบถุงยังชีพ ผ้าห่ม และ เงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่งแก่ราษฏร จำนวน 4 ราย ได้แก่
1.นายสม วงค์อ้าย ผู้ยากไร้
2.นางบัว มูลฟอง ผู้ป่วยติดบ้าน
3.นางพิจิตรา ตาบุญ ผู้ป่วยติดเตียง
4. นางไข สุนันทกร ผู้ป่วยติดบ้าน
สำหรับ กิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” เป็นการออกเยี่ยม สอบถามความต้องการของผู้ป่วย พร้อมให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ เพื่อสร้างรอยยิ้ม สร้างกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่