เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ เด็กหญิงอินทิรา ชนะสิงห์ อายุ 13 ปี และเด็กหญิง สุกฤตา นามี อายุ 5 ปี ซึ่งเป็นเด็กที่ได้รับผลกระทบปัญหาทางครอบครัวและได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องจากเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมถึงซิสเตอร์ที่รับอุปการะในที่พักอาศัยและการศึกษาทังนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ให้กำลังใจและให้คำปรึกษา พร้อมมอบชุดยังชีพ จำนวน 1 ชุด ณ โรงเรียนอาเวมารีอา จังหวัดอุบลราชธานี