เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก/ประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และนางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายอำเภอชาติตระการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ จำนวน 2 ครัวเรือน ราย นางเลื่อน เหล่ามา อายุ 68 ปี บ้านเลขที่ 208 หมูที่ 15 ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมชุดเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน 1 ชุด และผ้าห่ม 2 ผืน และนายแต ดีอาน อายุ 80 ปี บ้านเลขที่ 102 หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมชุดเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน 1 ชุด และผ้าห่ม 2 ผืน และเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 3 ครัวเรือน ราย นางบุญตา ภูสิตตา อายุ 75 ปี บ้านเลขที่ 69 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมชุดเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน 1 ชุด และผ้าห่ม 2 ผืน ราย นางพัน ฟองจางวาง อายุ 89 ปี บ้านเลขที่ 96 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมชุดเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน 1 ชุด และผ้าห่ม 2 ผืน และนายทองคำ สีแสง อายุ 71 ปี บ้านเลขที่ 118 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมชุดเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน 1 ชุด และผ้าห่ม 2 ผืน และได้มอบเงินสดจำนวน 1,000 บาท ให้กับทุกครอบครัว 🔹 ทั้งนี้ การเยี่ยมเยียนราษฎรดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามโครงการวันกาชาดบรรเทาทุกข์ บำรุงสุขปวงประชา ของเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก