เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายทรงพล ใจกริ่ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางระเบียบ  ร่มไทรทอง   ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอเขาวง  อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 130 ราย ได้โลหิตจำนวนทั้งสิ้น  52,000  ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน  6  ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน  6  ราย ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้แก่ผู้บริจาคโลหิต เพื่อใช้ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย ขอขอบคุณนายอำเภอเขาวง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาวง  สาธารณสุขอำเภอเขาวง บุคลากรของอำเภอเขาวง ตลอดจนประชาชนชาวอำเภอเขาวง  ผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่าน เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้