เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตากและนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก จัดกิจกรรม “ วันผู้ว่าฯและนายกเหล่ากาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา “ เพื่อแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อน ตามนโยบายสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด โดยมีนายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอเมืองตาก ปลัดอำเภอเมืองตาก ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก สาธารณสุขจังหวัดตาก อสม.ประจำหมู่บ้าน และกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ได้เดินทางไปบ้านเลขที่ 117/12 หมู่ที่ 6 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก ร่วมเยี่ยมพูดคุยและให้กำลังใจผู้สูงอายุ ราย นางประภาศรี จันทร์นิล อายุ 71 ปี เป็นผู้สูงอายุ ป่วยติดเตียง ยากไร้ รายได้ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ ได้มอบถุงยังชีพเพื่อใช้ดำรงชีพต่อไป

Tags: ตาก