เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรม ” วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา ” ตามหนังสือเชิญชวนจากสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ให้เหล่ากาชาดพิจารณาจัดกิจกรรมดังกล่าว
โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน และมีคณะกรรมการเเละสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่า เเละองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ ร่วมมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเท้าช้างนำไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์เพื่อเข้ารับการรักษาตัวต่อไป และมอบเงินสงเคราะห์ในเขตตำบลแหลมฟ้าผ่า และ ตำบลนาเกลือ รวม 50 รายๆละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน จำนวน 100,000 บาท และมอบชุดธารน้ำใจ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิต ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ