เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมกับปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ ลงพื้นที่ส่งมอบบ้าน
จำนวน 4 หลัง ซึ่งได้รับงบประมาณจากโครงการซ่อมแซมบ้านฯ ปี 2563 จากเหล่ากาชาดสมุทรสาคร ดังนี้
– หมู่ 2 ตำบลชัยมงคล จำนวน 1 หลัง
– หมู่ 2 ตำบลนาโคก จำนวน 2 หลัง
– หมู่ 9 ตำบลบ้านบ่อ จำนวน 1 หลัง