เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วย กรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านคำบิด, รพ.สต.บ้านดอนส้มโฮง ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสาสภากาชาดไทย และ อสม. ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในเขตพื้นที่ตำบลวาริชภูมิ ตำบลคำบ่อ และตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จำนวน 6 ราย ดังนี้
1. นางสาวอรอุมา ไกษรศรี อายุ 37 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 16 ตำบลวาริชภูมิ : ผู้ป่วยโรคไทรอยด์เป็นพิษ/เบาหวาน พิการเดินไม่ได้มา 3 ปีแล้ว
2. นางหนาย วงค์อินพ่อ อายุ 80 ปี บ้านเลขที่ 51 หมู่ที่ 13 ตำบลวาริชภูมิ : ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง พิการเดินไม่ได้มา 2 ปีแล้ว
3. นางขัด ชนะชัย อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 12 ตำบลคำบ่อ : ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ผู้ยากไร้มีฐานะยากจน ไม่มีผู้ดูแล
4. นางสำรี ไชยศรี อายุ 81 ปี อยู่บ้านเลขที่ 73 หมู่ที่ 5 ตำบลค้อเขียว : ผู้สูงอายุ/ผู้พิการทางสายตา ไม่มีผู้ดูแล
5. นายสินทรัพย์ สูตรไชย อายุ 80 ปี อยู่บ้านเลขที่ 72 หมู่ที่ 6 ตำบลค้อเขียว : ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้ป่วยโรคไตวายระยะสุดท้าย
6. นางสง่า สิ้วละคร อายุ 78 ปี อยู่บ้านเลขที่ 23 หมู่ที่ 1 ตำบลค้อเขียว : ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน
ทั้งนี้ ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 6 ชุด แพมเพิส จำนวน 1 ห่อ ที่นอนปิคนิค จำนวน 1 ผืน ไข่ไก่ จำนวน 6 แผง น้ำดื่ม จำนวน 6 แพ็ค สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 ML จำนวน 6 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 20 ชิ้น ให้กับผู้ป่วยติดเตียง/ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และครอบครัวดังกล่าว