เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นางนงลักษณ์ รักษ์พันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย
นางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม “ โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจ ”กาชาด
ประจำปี 2562  จำนวน  5  ราย ได้แก่
1. นางทองหอ  เทพชู  อายุ 83 ปี   บ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 1 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง    
2. นางทอง  พรมนุ่น  อายุ 95 ปี     บ้านเลขที่ 127 หมู่ที่ 7 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง  
3. นางกล่ำ  ทองดำหยู  อายุ 90 ปี  บ้านเลขที่ 180 หมู่ที่ 4 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง    
4. นางหล้อม  คุ้ยเบี้ยว  อายุ 80 ปี   บ้านเลขที่ 277 หมู่ที่ 10 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง  
5. นายเกลี้ยง  เรืองรัตน์  อายุ 85 ปี   บ้านเลขที่ 213 หมู่ที่ 6 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
ณ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงวัยต่อไป