1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนางนัฐฐา ภูมิฐานนท์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท/เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท