เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหวัดนครสวรรค์  นางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางวิยดา พลับน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมโครงการ “กาชาดปันรักจากใจ ห่วงใยผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ประจำปี 2564”  โดยจัดร่วมกับโครงการผู้ว่าพาเยี่ยมบ้าน วัด โรงเรียน วันธรรมสวะ(วันพระ) จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบชุดกระเป๋าอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมจำนวน 10 คน เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์