เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้ นางสาวิตรี หาญปรีชาสวัสดิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระราชินูปถัมภ์ตัวแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย สาธารณสุขอำเภอวังสะพุง  และอำเภอวังสะพุง ออกเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวคนพิการทางสติปัญญา จำนวน 11 ราย  ดังนี้  
1.เด็กชายรุ่งเพชร กินนะรี อายุ 8 ปี บ้านเลขที่ 16 หมู่ 6 บ้านนาหลัก ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
2.เด็กชายนวพล แหวกกระโทก อายุ 6 ปี บ้านเลขที่ 30 หมู่ 7 บ้านนาอีเลิศ ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
3.เด็กชายจันทรัช ปลัดนู อายุ 7 ปี บ้านเลขที่ 220 หมู่ 10 บ้านไทยเจริญ ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
4.เด็กชายอศรายุ เฮืองใส่ อายุ 9 ปี บ้านเลขที่ 216 หมู่ 2 บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
5.นายคริชณุ แก้วสุวรรณ อายุ 28 ปี บ้านเลขที่ 100 หมู่ 13 ตำบลโคกขมิ้น  อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
6.นายพีระพัฒน์ หาญภูเขียว อายุ 15 ปี บ้านเลขที่ 153 หมู่ 15 ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
7.เด็กหญิงณธิดา เกษสังวรณ์ อายุ 10 ปี บ้านเลขที่ 298 หมู่ 15 ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
8.นางสาวบัวขาว บุญโนน อายุ 48 ปี บ้านเลขที่ 114 หมู่ 15 ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
9.นางสาวเยาวรัตน์ ประทุมทอง อายุ 50 ปี บ้านเลขที่ 173 หมู่ 13 ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
10.เด็กหญิงมนต์นภา โพธิ์พันธ์ อายุ 5 ปี บ้านเลขที่ 209 หมู่ 1 ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
11.นายศิลา สามารถ อายุ 15 ปี บ้านเลขที่ 155 หมู่ 14 บ้านปทุมวัน ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ณ พื้นที่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ครอบครัวผู้พิการรายดังกล่าว

Tags: เลย