เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้ ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีร่วมกับ อำเภอชัยบุรี และสาธารณสุขอำเภอชัยบุรี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ”สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ” ให้ด้วยหัวใจ โลหิตช่วยชีวิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 120 ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี  21 ตุลาคม 2563 ณ  ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอชัยบุรีอำเภอชัยบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยมี หัวหน้าส่วนราขการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 216 รายได้รับโลหิต  จำนวน 172 ยูนิต  (คิดเป็น 60,200 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง  จำนวน 44 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 2 รายและ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 3 ราย