เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ YEC สุราษฎร์ธานีร่วมกับ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ” บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ กุศลอันยิ่งใหญ่ ” เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ จุดบริการลูกค้า บิ๊กซี สุราษฎร์ธานี (บางกุ้ง) อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชน ร่วมกิจกรรม มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 30 ราย ได้รับโลหิต  จำนวน 25 ยูนิต  (คิดเป็น 8,750 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง  จำนวน 5 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  
จำนวน 1 ราย

ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย  จำนวน 50 ชิ้น ให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมและผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิตและผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ด้วย