เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้กรรมการ/ ที่ปรึกษา/ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับอำเภอภูเรือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย ราย นางจำปี เชื้อบุญมี อยู่บ้านเลขที่ 18 ม.4 ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 10,000 บาท และเครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยรายดังกล่าว

Tags: เลย