เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ กรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยมี นายสุโชติ กาญจนกุล นายอำเภอเจริญศิลป์ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ให้บริการตรวจคัดกรอง  วัดอุณหภูมิ ผู้ที่มารับการบริจาคโลหิตทุกราย และนายจักรกฤษ  ศิษย์ศาสตร์ ผู้จัดการไฟฟ้าอำเภอเจริญศิลป์ ได้มอบนมกล่องให้กับผู้ที่มารับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วย  
ทั้งนี้ มีผู้บริจาคอวัยวะ 2 ราย และดวงตา 2 ราย มีผู้ได้รับเข็มที่ระลึกในการบริจาคโลหิต ครบ 7 ครั้ง จำนวน 7 ราย ครบ 16 ครั้ง 2 ราย และ 24 ครั้ง 2 ราย มีผู้บริจาคโลหิต ทั้งสิ้น จำนวน 245 ราย ได้ปริมาณโลหิต ทั้งสิ้น จำนวน 98,000 ซี.ซี.