เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางวิยดา พลับน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ที่ปรึกษา ผู้ช่วย คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการกาชาดห่วงใยใส่ใจคนพิการ หลักสูตร “การดูแลสุขภาพสำหรับคนพิการ”

โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งการอบรมฯ จัดโดย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังสี ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมฯ คือ สภากาชาดไทยเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ โดยรับคนพิการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของสภากาชาดไทยทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 951 คน และยังเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพคนพิการที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ของสภากาชาดไทย ให้มีความรู้ และทักษะในการประเมินภาวะสุขภาพ และการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของตนเองได้
ซึ่งการจัดอบรมรมในครั้งนี้ มีผู้พิการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคกลาง 4 จังหวัด ได้แก่
นครสวรรค์
เพชรบูรณ์
ลพบุรี
สิงห์บุรี
เข้าร่วมอบรม รวม 30 คน ระหว่างวันที่ 6 -7 ตุลาคม 2563 ณ  โรงแรม42 ซีเดอะซิค โฮเทล  อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์