เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นายอำเภอเมืองตรัง และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอเมืองตรัง เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง จำนวน 5 ราย ดังนี้
1. น.ส.นิตยา หนูชู อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 128 ม.4 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
2. นางวีไลพร ชูรักษ์ อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 50/1 ม.4 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 
3. นางหลั่น สัตถาภรณ์ อายุ 87 ปี อยู่บ้านบ้านเลขที่ 159 ม.13 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 
4. น.ส.อมรทิพย์ รักษ์งาม อายุ 34 ปี อยู่บ้านเลขที่ 46/1 ม.13 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 
5. นางรื่น ช่วยนวน อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 7 ม.13 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบชุดธารน้ำใจ คนละ 1 ชุด และผ้าอ้อมสำเร็จรูป เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น