เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 30 กันยายน 2563 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ ดังนี้
– เวลา 09.00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และสรุปผลรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563 (ไตรมาส 4) ณ ห้องประชุมอำเภอวาริชภูมิ ชั้น 2 อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร    

– เวลา 13.00 น.  ร่วมกับ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดสกลนคร และสำนักทะเบียนอำเภอวาริชภูมิ รพ.สต.บ้านจำปา ,รพ.สต.บ้านภูวงน้อย, รพ.สต.บ้านคำบิด ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และ อสม. ออกหน่วยบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ฯ ให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการในพื้นที่ตำบลหนองลาด ตำบลค้อเขียว และตำบลคำบ่อ จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นางสุพัน สุรินราช อายุ 101 ปี อยู่บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองลาด ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง
2. นายดอน แพงศรี อายุ 99 ปี อยู่บ้านเลขที่ 184 หมู่ที่ 4 ตำบลค้อเขียว ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง
3. เด็กหญิงจีระนันท์ อาจพันธุ์ อายุ 12 ปี อยู่บ้านเลขที่ 284 หมู่ที่ 3 ตำบลคำบ่อ ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง
โดยได้มอบ ถุงยังชีพ จำนวน 2 ถุง นมผง 2 กระป๋อง แพมเพิส 1 ห่อ น้ำดื่ม จำนวน 2 แพ็ค สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 ML จำนวน 2 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 10 ชิ้น ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการและครอบครัวดังกล่าว

 – 14.00 น. ร่วมกับ รพ.สต.บ้านตาดโพนไผ่  ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อสม. ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลวาริชภูมิ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นายคำฝาง คุณช่วย อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 46 หมู่ที่ 10 ตำบลวาริชภูมิ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ
2. นายวรประไพ พจนา อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 17 ตำบลวาริชภูมิ  ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : มอบรถสามล้อโยก จำนวน 1 คัน
โดยได้มอบ ถุงยังชีพ จำนวน 2 ชุด น้ำดื่ม จำนวน 2 แพ็ค สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 ML จำนวน 2 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 4 ชิ้น ให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวดังกล่าว