เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมพญายอ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) ให้แก่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 1,285,822 บาท