เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 22 กันยายน 2563 นางฐิฐา เชียงวงค์ นายกเหล่าการชาดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางกิตติธรา ประเสริฐวงษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาและที่ปรึกษา คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลดอกคำใต้ ,โรงพยาบาลภูกามยา ,โรงพยาบาลแม่ใจ และโรงพยาบาลพะเยาเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 2019 (covid -19) เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดพะเยา