เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 11 กันยายน 2563 นางฐิฐา เชียงวงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ที่ปรึกษา คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ได้ออกเยี่ยมบ้านเพื่อให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจ ผู้พิการทางด้านสติปัญญาและมีโรคประจำตัวโรคลมชัก ซึงเป็นผู้ด้อยโอกาส จำนวน 2 ราย