เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 10 กันยายน 2563 นางฐิฐา เชียงวงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ที่ปรึกษา คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลพะเยา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ ณ ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมีผู้มารับบริจาคโลหิต จำนวน 135 ราย คิดเป็นโลหิต จำนวน 47,250 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 4 ราย และบริจาคอวัยวะ จำนวน 6 ราย