เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 19 กันยายน 2563 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก/ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยปลัดจังหวัดตาก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ผู้แทนหัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก) ที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ surgical mask, gown non sterile, ชุด PPE, alcohol ทั้งแบบแกลลอน, hand gel และแบบสเปรย์ ให้แก่โรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่อำเภอชายแดนติดกับประเทศเมียนมาร์ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลแม่สอด โรงพยาบาลท่าสองยาง โรงพยาบาลแม่ระมาด โรงพยาบาลพบพระ และโรงพยาบาลอุ้มผาง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการเเพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีตัวแทนของแต่ละโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้การมอบอุปกรณ์ป้องกันดังกล่าวเป็นการเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศเมียนมาร์เป็นผลให้จังหวัดตาก โดยเฉพาะอำเภอที่มีชายแดนติดกับประเทศเมียนมาร์ ต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น

สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย จึงได้ประสานโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดส่งอุปกรณ์สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มายังเหล่ากาชาดจังหวัดตาก สำหรับมอบให้โรงพยาบาลทั้ง 5 แห่ง