เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 24 กันยายน 2563 นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ กรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมี นางสาวศวรรยา นาแสวง ผู้จัดการบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก มีเจ้าหน้าที่ให้บริการ ตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ผู้ที่มารับการบริจาคโลหิตทุกราย ทั้งนี้ รวมมีผู้บริจาคโลหิต ทั้งสิ้น จำนวน 21 ราย ได้ปริมาณโลหิต ทั้งสิ้น จำนวน 8,400 ซี.ซี.