เลือกหน้า

วันที่ 23 กันยายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วย ที่ปรึกษาฯ กรรมการฯและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายเจริญ เปลี่ยวจิต นายอำเภอดอนสัก   ปลัดอำเภอฯนายไตรรัตน์ ขุนหลัด สาธารณสุขอำเภอฯเกษตรอำเภอฯ ปศุสัตว์อำเภอฯ นายก อบต.ปากแพรกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ อสม.ร่วมลงพื้นที่อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อมอบบ้านใหม่ ให้แก่ผู้ยากไร้ ในโครงการ”บ้านใหม่ จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563″ ซึ่งบ้านใหม่ในโครงการฯ นี้มีทั้งหมด จำนวน 23 หลัง ทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดย เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้สนับสนุนงบประมาณ เป็นค่าวัสดุในการก่อสร้างให้หลังละ 200,000 บาท  รวม 23 หลัง เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 4,600,000 บาท
ในวันนี้ ได้มอบให้ราย นางเรวดี หนูรอด อายุ 56 ปี บ้านเลขที่ 83/2 หมู่ที่ 2 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้กับประชาชนและ อสม.  ในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย