เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 23 กันยายน 2563 นางสุนิชฌาน์  ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางละม่อม ไชยสิริ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านเพื่อราษฎร์ กาชาดร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พร้อมด้วยเหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ให้แก่ นายตุ๋ย  จารุไชย บ้านเลขที่ 96 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญได้มอบ พัดลม 1 เครื่อง ผ้าห่ม 1 ผืน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด