เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และ  YEC Suratthani ร่วมกับ บริษัท กรีนกลอรี่ จำกัด จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะตามแผนประจำเดือน “บริจาคโลหิต
ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์กุศลอันยิ่งใหญ่  หนึ่งคนให้ สามคนรับ” เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ  ห้องประชุม
บริษัท กรีนกลอรี่ จำกัด ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 58 ราย ได้รับโลหิต  จำนวน 48 ยูนิต (คิดเป็น 16,800 ซีซี) ไม่ผ่านการ
คัดกรอง  จำนวน 10 ราย และ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 3 ราย