เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 15 กันยายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้ ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีร่วมกับ อำเภอเคียนซา  สาธารณสุขอำเภอเคียนซาและ โรงเรียนเคียนซาพิทยาคมจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ”บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ กุศลอันยิ่งใหญ่”เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ หอประชุมโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู นักเรียนและประชาชนในพื้นที่อำเภอเคียนซาร่วมกิจกรรม มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 135 รายได้รับโลหิต  จำนวน 111 ยูนิต  (คิดเป็น 38,850 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง  จำนวน 24 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 14 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 13 ราย
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย  จำนวน 150 ชิ้นให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรม และผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิตผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา และอวัยวะ  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ด้วย