เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 10 กันยายน 2563 ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน พร้อมเครื่องผลิตอากาศภายในตัวเครื่องแบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลชุมแสง ซึ่งจัดซื้อโดยงบประมาณของเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มูลค่า 450,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ และผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงพยาบาลชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์