เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 22 กันยายน 2563 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตภายใต้กิจกรรม “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 7 ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2563 โดยในวันนี้ (22 กันยายน 2563) จัดกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ปรากฏมีผู้บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ดังนี้
1. ผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 107 ราย ได้โลหิต จำนวน 42,800 ซีซี เป็นผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ จำนวน 31 ราย
2. ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 40 ราย
3. ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 41 ราย