1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 17 กันยายน 2563  นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานมอบรองเท้าตามโครงการ “รองเท้าเพื่อน้อง” ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ที่มีฐานะยากจน จำนวน 158 คน ๆ ละ 1 คู่ ถุงเท้าคนละ 3 คู่ ผักกาดกระป๋อง จำนวน 1 แพ็ค ( 6 กระเป๋อง) ยากันยุง จำนวน 1 กล่อง โดยมีรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมมอบสิ่งของตามโครงการดังกล่าว ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี