เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

วันที่ 9 กันยายน 2563 นางชุติพร  วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายธีรพัฒน์  คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายเอกพร จุ้ยสำราญ ปลัดจังหวัดฯ นายวุฒิพงษ์  สุภัควนิช นายอำเภอเมืองฯ นางนวพร  วิเศษวงศ์ษา รองนายกเหล่ากาชาดฯ แพทย์หญิงกานดา  ลิมิตรเลาหพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ นางจริญา  จารุดารา หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 11ฯ สภากาชาดไทย คณะแพทย์ – พยาบาล โรงพยาบาลสมุทรสาคร สถานีตำรวจน้ำ 4 คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมนำเรือพระราชทาน “ รักษนาวา ” ออกให้บริการตรวจรักษาพยาบาลให้กับลูกเรือประมงและเรือพานิชย์เทียบท่าอยู่ปากอ่าวแม่น้ำท่าจีน และประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน
นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี เปิดเผยว่า การออกให้บริการตรวจรักษาโรคด้วยเรือกาชาดจังหวัดสมุทรสาคร มีกำหนดการให้บริการในเดือนกันยายน 2563 จำนวน 2 วัน คือ วันที่ 9 และ 23 กันยายน 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสภานายิกาสภากาชาดไทย ประจำปี 2563

โดยในวันนี้ (9 กันยายน 2563) มีผู้รับบริการทั้งสิ้นจำนวน 215 คน จำแนกเป็นการให้บริการบนเรือ จำนวน 14 ราย และตั้งจุดบริการตรวจรักษาโรคให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน บริเวณท่าเทียบพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วัดศรีสุทธาราม (วัดกำพร้า) ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมให้ความรู้ในการป้องกันโรค COVID-19 การสวมหน้ากากอนามัยให้ถูกต้องและการป้องกันโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง จำนวน 201 ราย