เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 14 กันยายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้ นางรัชนี ขวัญเกิดรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี  กรรมการฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นางประภาพรรณ เกตุแก้วผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ นายศักดิ์ชาย ไชยชำนิ นายก อบต.หนองไทร ร่วมมอบเงิน จำนวน 20,000 บาท ให้ราย นางละออ โกลาหล อายุ 74 ปีบ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไทรอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ณ  สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อให้นางละออฯ ได้ใช้ในการปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม และปลอดภัยเนื่องจาก นางละออฯ เป็นผู้สูงอายุ และพิการทางการเคลื่อนไหว