เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 11 กันยายน 2563 นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง สุมน เนื่องจำนงค์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับนายวัลลภ ประวัติวงค์ นายอำเภอกบินทร์บุรี ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น อสม. จิตอาสา ร่วมรับมอบบ้านผู้ยากไร้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านหลังละ 20,000 บาท จากโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี จำนวน 6 ราย ดังนี้       
1. นางเหลี่ยง เขตรอรัญ บ้านเลขที่ 31 หมู่ 10 ตำบลนนทรี       
2. นางพิกุล สีทา บ้านเลขที่ 146 หมู่ 5 ตำบลหนองกี่       
3. นางสำฤทธิ์ สิงห์สนั่น บ้านเลขที่ 69/1 หมู่ 4 ตำบลบ้านนา       
4. นางบังอร เสียงเย็น บ้านเลขที่ 123 หมู่ 10 ตำบลบ่อทอง       
5. นางสาวจง เทียมขุนทด บ้านเลขที่ 426 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน       
6. นางบุญทัน บุญอุ่นใจ บ้านเลขที่ 40 หมู่ 2 ตำบลวังดาล         
ในวันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้รายละ 2 ชุด น้ำดื่มรายละ 2 แพ็ค ชุดผ้าปูที่นอนรายละ 1 ชุด ผ้าห่มรายละ 1 ผืน และหน้ากากอนามัยรายละ 5 ชิ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ยากไร้และให้การสังคมสงเคราะห์ในเบื้องต้น