เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 10 กันยายน 2563 หอประชุมอำเภอนาดีนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะการออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 144 ราย ได้โลหิตจำนวน 111 ราย/ยูนิต คิดเป็น 49,950 ซีซี แสดงความประสงค์บริจาคดวงตา 13 ราย อวัยวะ 13 ราย และร่างกาย 10 ราย ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากนายนพดล งามเหลือ นายอำเภอนาดี ข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น พระสงฆ์ และประชาชนในพื้นที่อำเภอนาดี เป็นอย่างดี
ในวันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้มาร่วมบริจาคโลหิตและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 170 ชิ้นด้วย