เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 9 กันยายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วย กรรมการฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายกัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์นายอำเภอบ้านนาสาร/นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านนาสารกรรมการฯ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านนาสารเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสารกำนัน  ผู้ใหญ่บ้านและ อสม. ร่วมลงพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อมอบบ้านใหม่ ให้แก่ผู้ยากไร้ ในโครงการ”บ้านใหม่ จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563″ ซึ่งบ้านใหม่ในโครงการฯ นี้มีทั้งหมด จำนวน 23 หลัง ทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดย เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้สนับสนุนงบประมาณ เป็นค่าวัสดุในการก่อสร้างให้หลังละ 200,000 บาท  รวม 23 หลังเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 4,600,000 บาท
ในวันนี้ ได้มอบให้ราย นางสาวสุกัญญา พุทธกาล อายุ 38 ปีบ้านเลขที่ 336/1 หมู่ที่ 2 ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้กับประชาชนและ อสม.  ในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย