เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับ อำเภอเมืองเลย เทศบาลเมืองเลย ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ราย นางหอม สุพรมอินทร์ อยู่บ้านเลขที่ 120/8 ถ.ฝากเลย ต.กุตป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 1,000 บาท เครื่องถุงอุปโภค บริโภค และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ให้แก่ครอบครัวรายดังกล่าว

Tags: เลย