เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับอำเภอเมืองเลย เทศบาลเมืองเลย ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ราย นางบท ดีเลิศ อยู่บ้านเลขที่ 4/26 ถ.ร่วมใจ ต.กุตป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 1,000 บาท เครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ให้แก่ครอบครัวรายดังกล่าว

Tags: เลย