เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้กรรมการและที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบบ้านกาชาดเลยร่วมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ให้แก่ราษฎรอำเภอผาขาว ราย นางสาวถวิล อดทน ที่อยู่ บ้านเพิ่มผล หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว จังหวัดเลย พร้อมมอบถุงเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ครอบครัวดังกล่าว

โดยเหล่ากาชาดจังหวัดเลยได้มอบเงินเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างบ้านให้กับทางอำเภอผาขาว เพื่อก่อสร้างบ้าน จำนวน 100,000 บาท และด้วยร่วมมือของส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสา รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธา ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบค่าใช้จ่ายและค่าแรงในการก่อสร้างบ้านในครั้งนี้
โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี

Tags: เลย