เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 10 กันยายน 2563 นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย กรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมี นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล นายอำเภอเมืองสกลนคร ให้การตอนรับและอำนวยความสะดวก มีเจ้าหน้าที่ให้บริการ ตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ผู้ที่มารับการบริจาคโลหิตทุกราย 
ทั้งนี้ มีผู้บริจาคอวัยวะ 1 ราย และดวงตา 1 ราย รับเข็มที่ระลึกในการบริจาคโลหิต  ครบ 7 ครั้ง จำนวน 2 ราย รวมมีผู้บริจาคโลหิต ทั้งสิ้น จำนวน 124 ราย ได้ปริมาณโลหิต ทั้งสิ้น จำนวน 49,600 ซี.ซี.