เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ร่วมกับธนาคารเลือด โรงพยาบาลอุดรธานี ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี โดยมีผู้บริจาคโลหิต ทั้งหมด 140 ราย ผ่านการคัดกรอง 106 ราย ปริมาณโลหิตที่ได้ 42,400 ซี.ซี.
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 14 ราย และอวัยวะ จำนวน 13 ราย พร้อมมอบใบกาศและเข็มที่ระลึกให้กับผู้บริจาคโลหิต ครบ 7 ครั้ง 16 ครั้ง และ 24 ครั้ง