เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 10 กันยายน 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้กรรมการเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วย นายพิรุณ วิมลอักษร นายกกิ่งกาชาดอำเภอไทรน้อย ปลัดอำเภอฯ เสมียนตราอำเภอฯ ทีมกิ่งกาชาดอำเภอฯ และทีมโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมอำเภอไทรน้อย มีผู้บริจาคโลหิต 104 ราย ผู้บริจาคดวงตา 7 ราย และผู้บริจาคอวัยวะ 6 ราย