เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ร่วมกับธนาคารเลือด โรงพยาบาลอุดรธานี ณ ณัฐมอเตอร์เซลล์ อุดรธานี โดยมีผู้บริจาคโลหิต ทั้งหมด 86 ราย ผ่านการคัดกรอง 65 ราย ปริมาณโลหิตที่ได้ 26,000 ซี.ซี. พร้อมมอบใบกาศ
และเข็มที่ระลึกให้กับผู้บริจาคโลหิต ครบ 7 ครั้ง 16 ครั้ง และ 24 ครั้ง