เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 8 กันยายน 2563 เนางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยกรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร นายโกมุท ฑีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร นางวาริน วีระสุนทร หัวหน้าบ้านพักเด็กจังหวัดสกลนคร นางฉวีวรรณ ฮึกเฮิม นักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการ ผู้แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร ร่วมออกเยี่ยมและให้กำลังใจ แก่ครอบครัวผู้ยากไร้ 3 พี่น้อง และมารดาได้เสียชีวิตด้วยโรคไตวาย ประมาณ 10 ปี โดยมีบุตร 3 คน คนที่ 1 อายุ 15 ปี มีความพิการทางสายตา (ตาบอดทั้งสองข้าง) คนที่ 2 อายุ 14 ปี และคนที่ 3 อายุ 12 ปี เด็กทั้ง 3 คน ไม่ได้รับการศึกษา โดยปัจจุบันอาศัยอยู่กับบิดา ซึ่งมีอาชีพรับจ้างในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร และบิดามีพฤติกรรมติดสุรา รายได้ของครอบครัวได้จากเบี้ย ผู้พิการของเด็ก (คนที่ 1) เดือนละ 800 บาท และได้จากบิดาเด็กรับจ้าง อาทิตย์ละ 2 วัน ๆ ละ 200 บาท  ทั้งนี้ ได้มอบถุงยังชีพ ผ้าห่ม น้ำดื่ม และสิ่งของที่จำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน ให้กับราษฎรดังกล่าว