เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นางกฤษณา กังสนันท์ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต”CP BLOOD DONATION DAY จังหวัดสุราษฎร์ธานี”แนวคิด “โลหิตคือของขวัญ
แห่งชีวิต” โดย เครือเจริญโภคภัณฑ์มีนโยบายให้กลุ่มธุรกิจให้การส่งเสริมด้านสาธารณสุขคุณภาพชีวิตที่ดี แก่ประชาชนกิจกรรมบริจาคโลหิตจึงเป็นภาระกิจหลักที่ทุกกลุ่มธุรกิจให้ความสำคัญให้บุคลากรบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนบุคลากรเครือเจริญโภคภัณฑ์หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจทหาร ตำรวจและประชาชนร่วมทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตโดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทนช่วยลดปัญหาการขาดแคลนโลหิตช่วงปิดภาคเรียน ภายในงานมีกิจกรรมการบริจาคโลหิตมอบของที่ระลึกให้กับผู้บริจาคโลหิต การแสดงบนเวทีตลอดจนถึงการจัดเลี้ยงอาหาร และเครื่องดื่มจากกลุ่มธุรกิจต่างๆมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้โดยประมาณ 400 คน กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ ห้องทับทิม 1-2  โรงแรมไดมอน พลาซ่าอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายพูทัย นุ่นทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท ซีพีเอฟประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ผู้แทน
นายวัลลภ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโสบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน โดยมี นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เป็นประธานในพิธีฯ