เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางกฤษณา กังสนันท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 นครศรีธรรมราช  สภากาชาดไทยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสถานศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม CP Blood Donation Day  จ.สุราษฎร์ธานี โครงการ
“เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งสู่ 100 ปีทำความดี ด้วยการบริจาคโลหิต”เพื่อร่วมทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตและเป็นการสำรองโลหิตไว้ให้บริการแก่ผู้ป่วยที่ต้องการเลือด
โดยกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วยการบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มจากกลุ่มธุรกิจต่างๆการแสดงบนเวที  การมอบของที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต โดยมี นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิด และพบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  
จำนวน 164 ราย ได้รับโลหิต  จำนวน 147 ยูนิต  (คิดเป็น 51,450 ซีซี)ไม่ผ่านการคัดกรอง  จำนวน 17 รายมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 7 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 7 ราย ณ ห้องทับทิม 1-2  โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่าอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย  จำนวน 170 ชิ้นให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรม และผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิตผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา และอวัยวะ  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ด้วย