เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และ  YEC Suratthani ร่วมกับโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
ตามแผนประจำเดือน ” บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์กุศลอันยิ่งใหญ่  หนึ่งคนให้ สามคนรับ “เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ  บริเวณชั้น 1  โรงพยาบาล อบจ.สุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 73 ราย ได้รับโลหิต  จำนวน
55 ยูนิต  (คิดเป็น 19,250 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง  จำนวน 18 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 9 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 7 ราย