เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 อำเภอนาดีนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยผู้แทนนายอำเภอนาดี ที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากไร้ ขาดแคลน ด้อยโอกาส จำนวน 2 ราย ได้แก่       
1. นางสาวภาวิดา ชิมชม ชั้น ม.4 โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์       
2. เด็กชายทรงพล สัทธานุ ชั้น ม.3 โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี       
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทยให้รายละ 5 ชิ้น เครื่องอุปโภคบริโภค
รายละ 1 ชุด และน้ำดื่มบรรจุขวดรายละ 1 แพ็ค เพื่อเป็นการช่วยเหลือตามพันธกิจด้านการสังคมสงเคราะห์